Tarkibiy tuzilma ro'yxati

22/02/2019 - 18:08 36984

 


Makroiqtisodiy siyosat, taxlil va prognozlashtirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Umrzakov I.U.
Telefon: (+99871) 232-65-13
e-mail: iumrzakov(at)mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Strategik rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish hamda uzoq muddatli o'sish omillarini tahlil qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Djalilov A.A.
Telefon: (+99871) 232-64-54
e-mail: adjalilov(at)mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Makroiqtisodiy dasturlash va modellashtirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Safarov SH.A.
Telefon: (+99871) 232-64-54
e-mail: shsafarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Iqtisodiy o'sishni hududlar hamda sifat omillari kesimida tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Tashqi iqtisodiy faoliyatni taxlil qilish va prognozlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Madjitov E.A.
Telefon: (+99871) 232-63-91
e-mail: emadjitov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Yashirin iqtisodiyotni tahlil qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Axmedov.Z.X.
Telefon: (+99871) 232-61-89
e-mail: zaxmedov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Qishloq xo'jaligi islohotlari, ichki oziq-ovqat bozori barqarorligini muvofiqlashtirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Qishloq xojaligi sohasidagi tarkibiy islohotlarni muvofiqlashtirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Usarov O.S.
Telefon: (+99871) 232-62-36
e-mail: ousarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Ichki oziq-ovqat bozori barqarorligini ta'minlash, tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Muminov A.A.
Telefon: (+99871) 232-63-29
e-mail: amuminov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xususiy sektorni tahlil qilish va rivojlantirish boshqarmsdi

Rahbarning F.I.Sh.: Qodirov S.A.
Telefon: (+99871) 232-63-71
e-mail: skadirov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xususiy sektorni tahlil qilish bo'limi

Rahbarning F.I.Sh.: Ahadov F.S.
Telefon: (+99871) 232-64-96
e-mail: sahadov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xududlarni kompleks rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Raximov V.S.
Telefon: (+99871) 232-62-18
e-mail: vraximov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xududlar faoliyatini muvofiqlashtirish va maxallabay ishlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish reytingini yuritish va dasturlarni shakllantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Karimov D.A.
Telefon: (+99871) 232-65-79
e-mail: dakarimov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xizmatlar sohasini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Axmedov S.A.
Telefon: (+99871) 232-63-82
e-mail: sakhmedov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Transport xizmatlarini rivojlantirish bo'limi

Rahbarning F.I.Sh.: Sharipov Sh.V.
Telefon: (+99871) 232-63-64
e-mail: shvsharipov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Iqtisodiyotda xizmatlar sohasini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xizmatlar sohasini Jahon Savdo Tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xalqaro reytinglar va tadbirkorlik muhitini yaxshilash departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Xalqaro reytinglar va biznes infrastrukturasini yaxshilash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -Xusannov T.N.
Telefon: (+99871) 232-61-59
e-mail: -tkhusanov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tartibga solish va raqobat muhitiga ta’sirini baholash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Sattarov M.T.
Telefon: (+99871) 232-64-10
e-mail: -msattorov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Ishlar boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Yuldashxuja D.X.
Telefon: (+99871) 232-63-98
e-mail: dyuldashkhuja[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Buxgalteriya

Rahbarning F.I.Sh.: Jo'rayev O.N.
Telefon: (+99871) 232-65-14
e-mail: ojuraev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Devonxona

Rahbarning F.I.Sh.: Niyazova G.R.
Telefon: (+99871) 232-63-10
e-mail: gniyazova[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Kambag‘allikni qisqartirish siyosatini yuritish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Mamatkulov I.A.
Telefon: (+99871) 232-63-41
e-mail: imamatkulov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Kambag‘allikni qisqartirish strategiya va dasturlari boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Kambag‘allikni qisqartirish mexanizmlari va chora-tadbirlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarning monitoringi va aholi turmush darajasini tahlil qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Umarxo'jayev A.M.
Telefon: (+99871) 232-64-13
e-mail: aumarkhujaev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Demografiya, inson kapitali darajasi va sifatini oshirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Davletyarov A.S.
Telefon: (+99871) 232-63-68
e-mail: adevletyarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Inson kapitalini rivojlantirish, ta’lim va sog‘liqni saqlash bilan qamrov darajasini oshirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Asomidinov G'.A
Telefon: (+99871) 232-63-06
e-mail: gasomidinov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Mehnat bozori, demografiya va migratsiya jarayonlarini tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Zokirov M.M.
Telefon: (+99871) 232-65-93
e-mail: mzokirov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Davlat investitsiya siyosatini yuritish va muvofiqlashtirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Egamov B.D.
Telefon: (+99871) 232-64-73
e-mail: begamov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Davlat investitsiya dasturlarini ishlab chiqish va monitoring qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Muratkabilov A.A.
Telefon: (+99871) 232-68-61
e-mail: amuratkabilov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Infratuzilmani rivojlantirish loyihalarini ishlab chiqish va monitoring qilish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Tuxtayev J.O.
Telefon: (+99871) 232-61-52
e-mail: jtuxtaev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Ijtimoiy soha loyihalarini ishlab chiqish va monitoring qilish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Budjetdan tashqari manbalar hisobidan loyihalarni shakllantirish va tahlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Allabergenov A.A.
Telefon: (+99871) 232-64-25
e-mail: aallabergenov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Davlat investitsiya siyosatini shakllantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Xen E.K.
Telefon: (+99871) 232-65-10
e-mail: khen[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Davlat investitsiya dasturlarini yig‘ma tahlil boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Urbanizatsiya va uy-joy qurilishini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Urbanizatsiyani rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Ravshanbek R.
Telefon: (+99871) 232-65-27
e-mail: rravshan[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Uy-joy qurilishini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Uy-joy dasturlarini shakllantirish va siyosatini yuritish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Askarov R.T.
Telefon: (+99871) 232-61-79
e-mail: raskarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Uy-joy dasturlarini muvofiqlashtirish va ipoteka bozorini monitoring qilish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Amalga oshirilayotgan dasturlar samaradorligini tahlil qilish sho’basi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Yo‘l-transport va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Djumanazarov Yu.R.
Telefon: (+99871) 232-64-75
e-mail: yudjumanazarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Yo‘l-transport infratuzilmasini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Narimov R.K.
Telefon: (+99871) 232-64-77
e-mail: rnarimov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini va kommunal sohani rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Nurmuhamedov Sh.K.
Telefon: (+99871) 232-65-53
e-mail: shnurmuhamedov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Pudrat bozorini rivojlantirish va qurilishda narxlarni shakllantirishni tahlil qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Xannarov K.K.
Telefon: (+99871) 232-65-44
e-mail: kxannarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


“Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarni shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Urakov Z.N.
Telefon: (+99871) 232-64-14
e-mail: zurakov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Sanoat siyosatini yuritish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Sharipov O.B.
Telefon: (+99871) 232-65-58
e-mail: osharipov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Industrial rivojlanish strategiyasini amalga oshirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Anarbaev M.U.
Telefon: (+99871) 232-64-43
e-mail: manrbaev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Strategik tarmoqlarni isloh qilish va mehnat unumdorligini oshirish masalalari boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Sanoat bazaviy tarmoqlarini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Xoliqov T.Yu.
Telefon: (+99871) 232-63-21
e-mail: txoliqov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Yoqilg‘i-energetika va kimyo sanoatini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Geologiya va metallurgiya sanoatini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Mamatov B.A.
Telefon: (+99871) 232-63-19
e-mail: bmamatov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Mashinasozlik (uskunasozlik) va mudofaa sanoatini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Babaev Sh.X.
Telefon: (+99871) 232-64-02
e-mail: shbabaev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Hududlarda sanoatni va uning yangi yo‘nalishlarini rivojlantirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Usmanov B.B.
Telefon: (+99871) 232-62-19
e-mail: busmanov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Qurilish materiallari va mebel sanoatini rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Bozorov F.I.
Telefon: (+99871) 232-63-03
e-mail: fbozorov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


To‘qimachilik, farmatsevtika va charm sanoatini rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Elektrotexnika va boshqa sanoat tarmoqlarini rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Ichki va tashqi bozorlarda yuqori talabli yangi yo‘nalishdagi ishlab chiqarishlarni rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Ruziev F.K.
Telefon: (+99871) 232-63-49
e-mail: fruziev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Yashil va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Yashil texnologiyalarni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Kariyev B.D.
Telefon: (+99871) 232-65-85
e-mail: bkariev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


IT, raqamli va boshqa yuqori texnologiyalardan foydalanishni qo‘llab-quvvatlashning “maxsus huquqiy iqlimini” joriy etish loyiha ofisi

Rahbarning F.I.Sh.: Raximov F.X.
Telefon: (+99871) 232-64-37
e-mail: fraximov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish va rag‘batlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, sun’iy intellekt texnologiyalari va vositalaridan foydalanish uchun zarur iqtisodiy va normativ-huquqiy bazani joriy etish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Xolbadalov U.Sh.
Telefon: (+99871) 232-61-90
e-mail: uxolbadalov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Raqamli iqtisodiyot va sun’iy intellekt dasturlari tahlili va monitoringi loyiha ofisi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Axborot texnologiyalari va xavfsizligi boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Karimov O.E.
Telefon: (+99871) 232-65-77
e-mail: okarimov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va protokol xizmati departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Matkarimov Sh.T.
Telefon: (+99871) 232-63-37
e-mail: shmatkarimov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Jahon banki Guruhi bilan hamkorlik boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Miralimova N.B.
Telefon: (+99871) 232-60-79
e-mail: nmiralimova[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Protokol xizmati

Rahbarning F.I.Sh.: Teshabaev Sh.X.
Telefon: (+99871) 232-61-92
e-mail: steshabaev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Yer islohotlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Shagazatov M.F.
Telefon: (+99871) 232-62-48
e-mail: mshagazatov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yer maydonlarini xususiylashtirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Sanoat zonalarida yerlarni xususiylashtirish va infratuzilmani rivojlantirish sho’basi

Rahbarning F.I.Sh.: Ergashev D.B.
Telefon: (+99871) 232-62-49
e-mail: dergashev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Qishloq xo‘jaligida yer munosabatlarini isloh qilish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti

Rahbarning F.I.Sh.: Fazilov A.Sh.
Telefon: (+99871) 232-65-25
e-mail: afazilov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Xodimlar bilan ishlash bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Do'manov Sh.G'
Telefon: (+99871) 232-64-83
e-mail: shdumanov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Melibayeva G.A.
Telefon: (+99871) 232-64-29
e-mail: gmelibayeva[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Ijro intizomi va davlat dasturlarini monitoring qilish boshqarmasi

Rahbarning F.I.Sh.: Mingboev A.R
Telefon: (+99871) 232-64-44
e-mail: amingboyev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Saparboyev B.Sh.
Telefon: (+99871) 232-63-00
e-mail: bsaparbaev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Yuridik departament

Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Huquqiy ta’minot bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Qychiyev S.K.
Telefon: (+99871) 232-61-94
e-mail: squychiev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Sud da’volarini yuritish va shartnomaviy-huquqiy sho’basi

Rahbarning F.I.Sh.: Nabiyev B.T.
Telefon: (+99871) 232-64-88
e-mail: bnabiyev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Axborot xizmati

Rahbarning F.I.Sh.: Jurayeva D.S.
Telefon: (+99871) 232-65-17
e-mail: djuraeva[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Ichki audit xizmati

Rahbarning F.I.Sh.: Djumayev F.B.
Telefon: (+99871) 232-65-35
e-mail: fdjumaev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar


Axborot, tahlil va hujjatlarni korreksiyalash bo‘limi

Rahbarning F.I.Sh.: Mahmudov O.A.
Telefon: (+99871) 232-64-99
e-mail: omahmudov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalar