“Iqlim siyosatidan eng ko‘p zarar ko‘rgan odamlar va hududlarni qo‘llab-quvvatlash”dan 7-sessiya “Tabiiy ofatlarga javob choralari tizimini kuchaytirish orqali iqlimga chidamlilikni oshirish”

01/08/2022 - 11:42 827

“Iqlim siyosatidan eng ko‘p zarar ko‘rgan odamlar va hududlarni qo‘llab-quvvatlash”dan 7-sessiya “Tabiiy ofatlarga javob choralari tizimini kuchaytirish orqali iqlimga chidamlilikni oshirish”