2021-yilning yanvar-sentabr oylaridagi asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

03/11/2021 - 16:02 2604

2021-yilning yanvar-sentabr oylaridagi asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma’lumotlar quyidagicha:

 • Sanoat mahsulotlari bo‘yicha 314,8 trln. so‘mni tashkil qilib, o‘sish 9,0% tashkil etdi;
 • Iste’mol tovarlari bo‘yicha 103,7 trln. so‘mni tashkil qilib, o‘sish 10,9% tashkil etdi;
 • Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi bo‘yicha 222,2 trln. so‘mni tashkil qilib, o‘sish 4,2% tashkil etdi;
 • Chakana savdo aylanmasi bo‘yicha 167,0 trln. so‘mni tashkil qilib, o‘sish 9,8% tashkil etdi;
 • Qurilish ishlari bo‘yicha 76,9 trln. so‘mni tashkil qilib, o‘sish 4,5% tashkil etdi;
 • Xizmatlar bo‘yicha 201,2 trln. so‘mni tashkil qilib, o‘sish 19,5% tashkil etdi

2021-yil yanvar-sentabr oylari davomida Yalpi hududiy mahsulotlarning o‘sish ko‘rsatkichlari Respublika bo‘yicha 519,8 trln. so‘mni tashkil etdi (o‘sish sur'ati 106,9). Hududlar bo‘yicha esa quyidagicha:

 • Toshkent shahri - 87,8 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 114,1%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 16,9%;
 • Toshkent viloyati - 57,2 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 109,6%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 11,0%;
 • Navoi viloyati - 42,0 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 107,0%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 8,1%;
 • Samarqand viloyati - 37,8 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 107,1%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 7,3%;
 • Farg‘ona viloyati - 33,6 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 107,4%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 6,5%;
 • Qashqadaryo viloyati - 31,7 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 108,4%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 6,1%;
 • Andijon viloyati - 30,4 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 103,1%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 5,8%;
 • Buxoro viloyati - 27,4 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 106,8 %, Respublika bo‘yicha ulushi esa 5,3%;
 • Namangan viloyati - 24,1 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 108,0%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 4,6%;
 • Surxondaryo viloyati - 21,4 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 107,4%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 4,1%;
 • Xorazm viloyati - 18,9 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 108,5%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 3,6%;
 • Qoraqalpog‘iston Respublikasi - 18,1 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 107,4%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 3,5%;
 • Jizzax viloyati - 15,9 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 106,6 %, Respublika bo‘yicha ulushi esa 3,1%;
 • Sirdaryo viloyati - 11,0 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 111,6%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 2,1%.

Hududlarda sanoatning rivojlanishi va ularning respublikadagi ulushi bo‘yicha ma'lumotlar quyidagicha:

 • Toshkent shahri - 60,3 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 13,8%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 19,1%;
 • Toshkent viloyati - 58,0 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 10,6%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 18,4%;
 • Navoi viloyati - 53,9 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 6,8%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 17,1%;
 • Samarqand viloyati - 15,6 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 9,3%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 4,9%;
 • Farg‘ona viloyati - 19,3 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 6,4%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 6,1%;
 • Qashqadaryo viloyati - 13,2 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 19,0%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 4,2%;
 • Andijon viloyati - 23,1 trln. so‘m, pasayish sur'ati -5,0%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 7,4%;
 • Buxoro viloyati - 13,4 trln. so‘m, pasayish sur'ati -0,3%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 4,3%;
 • Namangan viloyati - 9,9 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 14,7%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 3,1%;
 • Surxondaryo viloyati - 4,7 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 7,5%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 1,5%;
 • Xorazm viloyati - 8,2 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 13,2%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 2,6%;
 • Qoraqalpog‘iston Respublikasi - 11,7 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 5,8%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 3,7%;
 • Jizzax viloyati - 5,7 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 13,8 %, Respublika bo‘yicha ulushi esa 1,8%;
 • Sirdaryo viloyati - 6,8 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 18,5%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 2,2%.

Hududlarda qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi hajmi, o‘sish sur'ati va ularning respublikadagi ulushi quyidagicha:

 • Toshkent - 22,0 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 3,9%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 9,9%;
 • Navoi viloyati - 10,9 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 5,0%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 4,9%;
 • Samarqand viloyati - 28,3 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 2,5%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 12,7%;
 • Farg‘ona viloyati - 20,4 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 4,4%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 9,2%;
 • Qashqadaryo viloyati - 20,8 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 3,1%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 9,3%;
 • Andijon viloyati - 21,9 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 3,4%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 9,8%;
 • Buxoro viloyati - 21,2 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 5,5%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 9,6%;
 • Namangan viloyati - 16,1 trln so‘m, o‘sish sur'ati 4,2%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 7,3%;
 • Surxondaryo viloyati - 17,2 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 6,2%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 7,7%;
 • Xorazm viloyati - 14,4 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 4,0%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 6,5%;
 • Qoraqalpog‘iston Respublikasi - 7,5 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 5,9%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 3,4%;
 • Jizzax viloyati - 14,3 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 4,0%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 6,4%;
 • Sirdaryo viloyati - 7,2 trln. so‘m, o‘sish sur'ati 7,4%, Respublika bo‘yicha ulushi esa 3,3%.

Qurilish ishlari dinamikasi respublika bo‘yicha 76 890,7 mlrd. so‘mni, yohud 104,5% o‘sishni tashkil etmoqda. Hududlar bo‘yicha ko‘rsatkichlar quyidagicha:

 • Toshkent shahri - 18 785,9 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 123,4%;
 • Toshkent viloyati - 6 257,3 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 121,3%;
 • Navoi viloyati - 3 624,6 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 117,2%;
 • Samarqand viloyati - 5 174,1 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 116,0%;
 • Farg‘ona viloyati - 4 498,3 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 114,1%;
 • Qashqadaryo viloyati - 4 706,6 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 120,2%;
 • Andijon viloyati - 4 038,1 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 111,0%;
 • Buxoro viloyati - 5 228,8 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 108,9%;
 • Namangan viloyati - 3 906,0 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 109,4%;
 • Surxondaryo viloyati - 4 053,5 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 109,1%;
 • Xorazm viloyati - 3 108,2 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 132,4%;
 • Qoraqalpog‘iston Respublikasi - 3 439,8 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 109,8%;
 • Jizzax viloyati - 2 114,5 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 105,6%;
 • Sirdaryo viloyati - 2 230,7 mlrd. so‘m, o‘sish sur'ati 123,6%.

Respublika bo‘yicha hududlarda bozor xizmatlarining rivojlanish hajmi 201,2 trln. so‘mni, yoki +19,5% o‘sishni tashkil etmoqda. Ushbu ko‘rsatkichlar hududlar kesimida quyidagi ko‘rinishda:

 • Toshkent shahri - 74,0 trln. so‘m;
 • Toshkent viloyati - 15,0 trln. so‘m;
 • Navoi viloyati - 5,2 trln. so‘m;
 • Samarqand viloyati - 13,1 trln. so‘m;
 • Farg‘ona viloyati - 12,8 trln. so‘m;
 • Qashqadaryo viloyati - 9,4 trln. so‘m;
 • Andijon viloyati - 11,0 trln. so‘m;
 • Buxoro viloyati - 9,0 trln. so‘m;
 • Namangan viloyati - 8,3 trln. so‘m;
 • Surxondaryo viloyati - 7,3 trln. so‘m;
 • Xorazm viloyati - 6,1 trln. so‘m;
 • Qoraqalpog‘iston Respublikasi - 5,9 trln.so‘m;
 • Jizzax viloyati - 4,6 trln. so‘m;
 • Sirdaryo viloyati - 3,0 trln. so‘m.

Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi

Axborot xizmati