Tarkibiy tuzilma ro'yxati

22/02/2019 - 18:08 34820

 


Makroiqtisodiy siyosat, taxlil va prognozlashtirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Umrzakov I.U.
Telefon: (+99871) 232-65-13
e-mail: iumrzakov(at)mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Strategik rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish hamda uzoq muddatli o'sish omillarini tahlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Safarov Sh.A.
Telefon: (+99871) 232-64-54
e-mail: shsafarov(a)mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Makroiqtisodiy dasturlash va modellashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -

Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Qisqa va o'rta muddatli makroiqtisodiy rivojlanishning prognoz ssenariylarini ishlab chiqish bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Gafurov Sh.R.
Telefon: (+99871) 232-63-43
e-mail: shgafurov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Moliyaviy dasturlash bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Fayzullayev Y.Sh.
Telefon: (+99871) 232-65-68
e-mail: yfayzullayev[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Iqtisodiy o'sishni hududlar hamda sifat omillari kesimida tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Tashqi iqtisodiy faoliyatni taxlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Axmedov Z.X.
Telefon: (+99871) 232-63-91
e-mail: zaxmedov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Qishloq xo'jaligi islohotlari, ichki oziq-ovqat bozori barqarorligini muvofiqlashtirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.:  Ortiqov Sh.X.
Telefon: (+99871) 232-64-24
e-mail: sortikov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Qishloq xojaligi sohasidagi tarkibiy islohotlarni muvofiqlashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Usarov O.S.
Telefon: (+99871) 232-62-36
e-mail: ousarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Ichki oziq-ovqat bozori barqarorligini ta'minlash, tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Muminov A.A.
Telefon: (+99871) 232-63-29
e-mail: amuminov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Inson kapitalini rivojlantirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Davletyarov A.S.
Telefon: (+99871) 232-63-68
e-mail: adavletyarov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Ijtimoiy sohalardagi islohotlar va dasturlar bilan ishlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Asomidinov G.A.
Telefon: (+99871) 232-63-06
e-mail: gasomidinov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Mehnat bozori, demografiya va migratsiya jarayonlari tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Zokirov M.M.
Telefon: (+99871) 232-65-93
e-mail: mzokirov[at]mineconomy.uz
Asosiy vazifalari va funksiyalari


Kambag'allikni qisqartirish siyosatini yuritish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Mamatkulov I.A.
Telefon: (+99871) 232-64-41
e-mail: imamatkulov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


Kambag'allikni qisqartirish strategiya va dasturlari boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Djalilov A.A.
Telefon: (+99871) 232-65-51
e-mail: adjalilov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


Kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlarining ijrosini tashkil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


Barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarning monitoringi va aholi turmush darajasini tahlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Rejabbayev I.T.
Telefon: (+99871) 232-64-13
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni muvofiqlashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Karimov D.A.
Telefon: (+99871) 232-65-79
e-mail: dkarimov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


Sanoat zonalarini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Dilmurodov A.N.
Telefon: (+99871) 232-65-78
e-mail: adilmuodov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


"Obod qishloq", "Obod mahalla" va hududlarga oid boshqa maqsadli dasturlarni shakillantirish va monitoring qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Urakov Z.N.
Telefon: (+99871) 232-64-14
e-mail: zurakov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


Sanoat siyosatini yuritish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Erlepesov N.U.
Telefon: (+99871) 232-65-58
e-mail: nerlepesov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalari


Industrial rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, yashil iqtisodiyot va enegosamaradorlik masalalari yig'ma-tahlil boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Xolikov T.Yu.
Telefon: (+99871) 232-63-21
e-mail: txolikov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Strategik tarmoqlarni isloh qilish bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Allamuratov M.B.
Telefon: (+99871) 232-64-22
e-mail: mallamuratov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Islab chiqarishda standartlashtirish, texnik tartibga olish, mehnat unumdorligini oshirish masalalarini muvofiqlashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Ileshov O.I.
Telefon: (+99871) 232-64-26
e-mail: oileshov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Sanoat tarmoqlarini kompleks rivojlantirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Yoqilg'i-energetika va kimyo sanoatini rivojlantirish boshqarmasi 
Rahbarning F.I.Sh.: Kariyev B.D.
Telefon: (+99871) 232-65-85
e-mail: bkariev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Geologiya, metallurgiya va qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Xalilov B.B.
Telefon: (+99871) 232-63-12
e-mail: bhalilov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Mashinasozlik (uskunasozlik), elektrotexnika va mudofaa sanoatini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Babayev Sh.X.
Telefon: (+99871) 232-64-02
e-mail: shbabaev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


To'qimachilik, farmatsevtika va boshqa sanoatlarni rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Anarbayev M.U.
Telefon: (+99871) 232-64-43
e-mail: manarbaev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Ichki va tashqi bozorda yuqori talabli mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda sanoatda kooperatsiyani kengaytirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Ruziyev F.U.
Telefon: (+99871) 232-64-49
e-mail: fruziev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Davlat investitsiya siyosatini shakillantirish va tahlil qilish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Egamov B.D.
Telefon: (+99871) 232-64-73
e-mail: begamov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Milliy va hududiy investitsiyalarning yo'nalish va loyihalarini shakillantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Davlat investitsiya dastularini moliyalashtirish manbalarini tahlil qilish va prognozlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Allabergenov A.A.
Telefon: (+99871) 232-64-25
e-mail: aallabergenov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirishni monitorig va tahlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Khen E.K
Telefon: (+99871) 232-65-10
e-mail: khen[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Mamlakatda umumiy investitsion faollikni tahlil qilish va prognozlash yigma boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Ijtimoiy infratuzilmani joylashtirish strategiyasini samarai amalga oshirish va qurilishda narxlarni shakillantirishni tahlil qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Yo'l-transport va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Djumanazarov Yu.R.
Telefon: (+99871) 232-64-75
e-mail: yudjumanazarov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Yo'l-transport infratuzilmasini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Narimov R.K.
Telefon: (+99871) 232-64-77
e-mail: rnarimov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantiirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Nurmuxamedov Sh.K.
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Urbanizatsiya siyosatini yuritish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Kambarov D.M.
Telefon: (+99871) 232-64-56
e-mail: jkambarov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Yer maydonlarini xususiylashtirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Mablag'larning hisobini yuritish guruhi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Urbanizatsiyani rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Ravshanbek Rustam o'g'li
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Uy-joy qurilishini boshqarish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Xannarov K.K.
Telefon: (+99871) 232-65-44
e-mail: kxannarov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Xalqaro iqtisodiy hamkorlik va integratsiya jarayonlari departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Matkarimov Sh.T.
Telefon: (+99871) 232-63-37
e-mail: shmatkarimov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Tashqi iqtisodiy munosabatlarni tahliliy qo'lab-quvvatlash va "yo'l xaritalari" monitoring boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Umariv M.A.
Telefon: (+99871) 232-63-65
e-mail: mumarov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Xamroyev B.M.
Telefon: (+99871) 232-65-42
e-mail: bhamroev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Integratsion birlashmalar doirasidagi hamda mintaqalararo va chegaraoldi iqtisodiy hamkorlik bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Adilov M.M.
Telefon: (+99871) 232-63-45
e-mail: madilo[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Biznes muxitini yaxshilash va zamonaviy iqtisodiyotni shakillantirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


"Biznes yuritish" va boshqa xalqaro reytinglar bilan ishlash boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Xusanov T.N.
Telefon: (+99871) 232-61-59
e-mail: tkhusanov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Iqtisodiyotni boshqarishda xalqaro andozalarni joriy etish bo'yicha loyihaviy ofis
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Innovatsion va raqamli iqtisodiyotni hamda xizmatlar sohasini rivojlantirish departamenti
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Innovatsion va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Xizmatlar sohasini rivojlantirish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish depatamenti
Rahbarning F.I.Sh.: Fazilov A.SH.
Telefon: (+99871) 232-65-25
e-mail: afazilov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Xodimlar bilan ishlash bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Dumanov Sh.G'
Telefon: (+99871) 232-64-83
e-mail: shdumanov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Ijro intizomi va Davlat dasturlarini monitoring qilish boshqarmasi
Rahbarning F.I.Sh.: Eshboyev J.Sh
Telefon: (+99871) 232-64-44
e-mail: jeshboev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: Saparbayev B.Sh.
Telefon: (+99871) 232-63-00
e-mail: bsaparbaev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Yuridik depertament
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Huquqiy ta'minot bo'limi
Rahbarning F.I.Sh.: -
Telefon: (+99871) -
e-mail: -
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Sud da'volarini yuritish va shartnomaviy-huquqiy sho'basi
Rahbarning F.I.Sh.: Nabiyev B.T.
Telefon: (+99871) 232-64-62
e-mail: bnabiyev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Axborot xizmati
Rahbarning F.I.Sh.: Jurayeva D.S.
Telefon: (+99871) 232-65-17
e-mail: djuraeva[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Protokol xizmati
Rahbarning F.I.Sh.: Qodirov S.A.
Telefon: (+99871) 232-63-71
e-mail: skadirov[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar


Devonxona
Rahbarning F.I.Sh.: Mingboyev A.R.
Telefon: (+99871) 232-63-10
e-mail: amingboev[at]mineconomy.uz
Bo‘limning asosiy vazifalari va funksiyalar