Statistik ma'lumotlar

Iste`mol narxlari indeksi dinamikasi

28/02/2019 - 09:56

Iste`mol narxlari indeksi dinamikasi

Batafsil

Iste`mol narxlari indeksi – 2018

28/02/2019 - 09:29

Iste`mol narxlari indeksi – 2018 (mahsulot turlari bo’yicha) (dekabr oyi o`tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, foizda)

Batafsil

2018-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

26/02/2019 - 14:34

(2017-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Batafsil

2018-yilning birinchi yarmida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

19/07/2018 - 17:36

(2017-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Batafsil

2017-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

09/03/2018 - 14:19

Ko‘rsatkichlar

Batafsil

O‘zbekiston Respublikasini 2017-yilning birinchi yarmida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

15/09/2017 - 12:07

O‘zbekiston Respublikasini 2017-yilning birinchi yarmida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

Batafsil

O‘zbekiston Respublikasida tashkil etilgan va etilayotgan erkin iqtisodiy zonalar

20/07/2017 - 14:57

Batafsil

2016-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

20/02/2017 - 17:06

2016-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari (2015-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Batafsil

O‘zbekiston Respublikasini 2016-yilning to‘qqiz oyligida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

27/10/2016 - 17:02

O‘zbekiston Respublikasini 2016-yilning to‘qqiz oyligida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari (2015-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Batafsil

O‘zbekiston Respublikasini 2016-yilning birinchi yarmida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

27/07/2016 - 11:38

O‘zbekiston Respublikasini 2016-yilning birinchi yarmida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari (2015-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Batafsil

2016-yilning birinchi choragida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

02/05/2016 - 15:13

2016-yilning birinchi choragida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari (2015-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Batafsil

2015-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

27/01/2016 - 20:43

2015-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari (2014-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Batafsil