“QO‘YLIQ ULGURJI DEHQON BOZORI”DAGI AYRIM TURDAGI QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI ULGURJI NARXLARI TO‘G‘RISIDA

MA'LUMOT

2021 yil 09 noyabr holatiga

GO'SHT MAHSULOTLARI