Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari (xizmat safarining yoki tashrifning maqsadi, sutkalik pul, transport va yashash bilan bog‘liq xarajatlar (davlat sirlari va xizmatda foydalanish uchun mo‘ljallangan ma’lumotlar bundan mustasno).

ID MansabdorshaxsningyokicheteldankelganmehmonningFIO Lavozimi Buyruqraqamisanasi Xizmatsafarimuddati Xizmatsafarimanzili Xizmatsafarimaqsadi Jamixarajatlar Transportxarajatlari Kunlikxarajatlar Mexmonxonaxarajatlari Boshqaxarajatlar Izoh
1 Boboyev A. M. Vazir o‘rinbosari 235-хс 29.06.2022 1 kun Termiz VM topshirig‘i 1468 1441 27 0 0 0
2 Boboyev A. M. Vazir o‘rinbosari 256-хс 18.07.2022 3 kun Nukus Prezident Administratsiyasi topshirig‘i 3360 1479 81 1800 0 0
3 Boboyev A. M. Vazir o‘rinbosari 206-хс 14.06.2022 2 kun Urganch VM topshirig‘i 1151 741 60 350 0 0
4 Boboyev A. M. Vazir o‘rinbosari 250-хс 15.07.2022 6 kun Nukus Prezident Administratsiyasi topshirig‘i 3622 1692 180 1750 0 0
5 Boboyev A. M. Vazir o‘rinbosari 229-хс 28.06.2022 1 kun Samarkand VM topshirig‘i 234 204 30 0 0 0