Daromadi yuqori bo‘lmagan hamda uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo‘lgan fuqarolar tomonidan ipoteka krediti uchun olinadigan subsidiya bo‘yicha kelib tushgan arizalar to‘g‘risida ma’lumot

Tartibraqami Hududlarnomi AjratilgansubsidiyalarsoniPF33 Barchaarizlar Masultashkilotlardakoribchiqilayotganarizalar Komissiyatomonidankoribchiqilayotgan Radetilganlar Ijobiyqarorqabulqilingan
1 Qoraqalpog‘iston Respublikasi 1240 3159 59 59 2302 798
2 Andijon viloyati 2349 6683 692 692 3510 2481
3 Buxoro viloyati 1918 5475 223 223 3565 1687
4 Jizzax viloyati 1733 4778 132 132 3276 1370
5 Qashqadaryo viloyati 1795 6659 156 156 5054 1449