Fuqarolarning murojaatlarini ko‘rib chiqish natijalari va murojaat kanallari bo‘yicha ma’lumot (telefon, yozma ravishda, veb-sayt va elektron pochta orqali)

Tartibraqami Vazirvaorinbosarlari Jamimurojaatlarsoni2021 Jamimurojaatlarsoni2022y Shaxsiyvasayyorqabullarogzakimurojaatlar2021y Shaxsiyvasayyorqabullar2022y Yozmamurojaatlar2021 Yozmamurojaatlar2022y Elektronmurojaatlar2021 Elektronmurojaatlar2022y
1 Qo‘chqorov J.A 38 9 20 2 15 1 3 6
2 Norqulov I.I 296 187 46 51 164 25 86 111
3 Rustamov E.E 605 134 95 40 314 26 196 68
4 Boboyev A.M 138 338 14 67 71 45 53 226
5 Abdinazarov B.K 216 146 32 54 107 11 77 81