Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan yuritilgan “Biznes yuritish” reytingi To‘lovga qobiliyatsizlikni hal qilish indikatori

BiznesyuritishTolovgaqobiliyatsizliknihalqilish 2017yilhisoboti 2018yilhisoboti 2019yilhisoboti 2020yilhisoboti
To‘lovga qobiliyatsizlikni hal etish indikatori bali 46.28544 44.999 45.21101 43.53319
Muddat (yil) 2 2 2 2
Xarajatlar (ko‘chmas mulk qiymatiga nisbatan %) 10 10 10 10
Qarzni qaytarish koeffitsiyenti (dollarga nisbatan sentda) 39.5 37.2 37.6 34.4
Baholash - Qarzni qaytarish koeffitsiyenti (0-100 ball) 42.57088 39.998 40.42201 37.06638