Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan yuritilgan “Biznes yuritish” reytingi Xalqaro savdo indikatori

BiznesyuritishXalqarosavdo 2017yilhisoboti 2018yilhisoboti 2019yilhisoboti 2020yilhisoboti
Xalqaro savdo indikator bali (DB16-20 metodologiya) 44.31219 44.31219 49.78556 58.2312
Eksport uchun vaqt: hujjatlarni tayyorlash (soat) (DB16-20 metodologiya) 174.3158 174.3158 96 96
Baholash-Eksport uchun vaqt: hujjatlarni tayyorlash (0-100 ball) (DB16-20 metodologiya) 0 0 43.78698 43.78698
Import uchun vaqt: hujjatlarni tayyorlash (soat) (DB16-20 metodologiya) 174.3158 174.3158 174.3158 150
Baholash-Import uchun vaqt: hujjatlarni tayyorlash (0-100 ball) (DB16-20 metodologiya) 27.48293 27.48293 27.48293 37.6569