Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi tomonidan yuritilgan “Biznes yuritish” reytingi Korxonalarni ro‘yxatdan o‘tkazish indikatori

BiznesYuritishKorxonalarniroyxatdanotkazish 2017yilHisobot 2018yilHisoboti 2019yilhisoboti 2020yilhisoboti
Korxonalarni ro‘yxatdan o‘tkazish balli 93.92766 95.53613 96.04325 96.15839
Tartibotlar - erkaklar (son) 4 3 3 3
Baholash tartiboti - erkaklar (0-100 ball) 82.35294 88.23529 88.23529 88.23529
Muddat - erkaklar (kun) 5.5 5 3 3
Hisoblash vaqti - erkaklar (0-100 ball) 94.97487 95.47739 97.48744 97.48744