2013-yilning birinchi yarmida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

29/07/2013 - 14:36 5217

2013-yilning birinchi yarmida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2012-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Ko‘rsatkichlar O‘sish sur'atlari 
Yalpi ichki mahsulot 108,0
Sanoat mahsulotlari hajmi 108,2
Iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish 114,4
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari 107,3
Qurilish ishlari 116,1
Chakana savdo aylanmasi 114,6
Pullik xizmatlar 111,0
Jami xizmatlar 112,1