2013-yilning to`qqiz oyida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

30/10/2013 - 14:23 4520

2013-yilning to`qqiz oyida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2012-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Ko‘rsatkichlar O‘sish sur'atlari 
Yalpi ichki mahsulot 108,1
Sanoat mahsulotlari 109,4
Iste'mol tovarlari 115,9
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari 106,8
Qurilish ishlari 119,2
Chakana savdo aylanmasi 114,7
Pullik xizmatlar 113,0
Jami xizmatlar 112,4