Hukumat tuzilmasiga kiruvchi idoralar va xo‘jalik boshqaruvi organlarini yanada ixchamlashtirish va faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida

08/04/2019 - 19:17 705

Mazkur qaror loyihasi ilovalari bilan "O‘zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalarining muhokamasi" portaliga joylashtirilgan.

Hukumat tuzilmasiga kiruvchi idoralar va xo‘jalik boshqaruvi organlarini yanada ixchamlashtirish va faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori loyihasi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2017 yil 8 sentyabrdagi PF-5185-sonli Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasini (keyingi o‘rinlarda Ma'muriy islohotlar konsepsiyasi deb yuritiladi) tasdiqlangan bo‘lib, uni amalga oshirishning asosida maqsadi amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlarining to‘liq ro‘yobga chiqarilishini ta'minlay oladigan, shuningdek, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish muammolarini o‘z vaqtida aniqlaydigan va samarali hal qiladigan davlat boshqaruvi tizimini shakllantirish hisoblanadi.

Ma'muriy islohotlar konsepsiyasini amalga oshirish doirasida bugunga qadar davlat boshqaruvining 93 ta organi isloh qilingan, shu jumladan, 77 ta vazirlik va idora qayta tashkil etilgan, 7 tasi tugatilgan va 9 tasi yangidan tashkil etilgan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning strategik vazifalari amalga oshirilishi samaradorligi uchun O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mas'uliyatini oshirishga doir birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2019 yil 28 yanvardagi PF-5644-sonli Farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Hukumati ishini tashkil etishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to‘g‘risida” 2019 yil 28 yanvardagi PQ-4136-sonli qarori bilan Vazirlar Mahkamasining faoliyatini tubdan takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari belgilab berildi va uning ijro etuvchi tuzilmasi tasdiqlandi.

Shu bilan birga, 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini (keyingi o‘rinlarda ?arakatlar strategiyasi deb yuritiladi)  <http://lex.uz/docs/3107036>amalga oshirish jarayonining tizimli tahlili Hukumat tuzilmasiga kiruvchi idoralar va xo‘jalik boshqaruvi organlarining (keyingi o‘rinlarda ijro etuvchi hokimiyat organlari deb yuritiladi) faoliyatini tashkil etishda islohotlarni to‘liq ro‘yobga chiqarishga to‘sqinlik qiluvchi ayrim kamchiliklarning saqlanib qolayotganligidan dalolat bermoqda. Xususan:

birinchidan, ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini tashkil etish asoslari tarmoq, soha va hududlarni rivojlantirish hamda joylarda to‘planib qolgan muammolarning o‘z vaqtida hal etilishini ta'minlamayapti. Ijro etuvchi hokimiyat organlari huquqiy maqomining ayrim holatlarda aniq chegaralab qo‘yilmaganligi ularning davlat apparatidagi aniq o‘rni va rolini aniqlash imkonini bermayapti hamda ayrim ijro etuvchi hokimiyat organlariga yuklatilgan vazifalarning deklarativ xarakterga egaligi, ularni amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari yetarli emasligi, vazifalarning takrorlanishi va davlat tomonidan ortiqcha tartibga solish holatlarining mavjudligi amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligiga salbiy ta'sir ko‘rsatmoqda, shuningdek ijro etuvchi hokimiyat organlari va ular rahbarlari javobgarlik sohalarining aniq chegarasi, ayniqsa, joylarda ijro etuvchi hokimiyat organlarining ichki idoraviy va idoralararo o‘zaro hamkorligining mexanizmlari ta'sirchan emas;

ikkinchidan, davlat funksiyalari va vakolatlarining haddan tashqari markazlashtirilganligi hududlarni rivojlantirish dasturlarini shakllantirish va aholining eng muhim muammolarini hal qilishda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rolining pasayishiga olib kelmoqda;

uchinchidan, ijtimoiy va davlat-xususiy sheriklikning sust rivojlanganligi nodavlat notijorat tashkilotlari va tadbirkorlik sub'yektlarining dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishdagi ishtirokini cheklaydi hamda oqibatda byudjet xarajatlarining kamayishini ta'minlamaydi;

to‘rtinchidan, ayrim rahbarlarda mas'uliyat va tashabbuskorlikning yetarli emasligi soha, tarmoq va hududlarni rivojlantirish bo‘yicha qo‘yilgan vazifalarni va maqsadli ko‘rsatmalarni o‘z vaqtida hamda sifatli hal etishga salbiy ta'sir qilmoqda. Davlat xizmatining unifikatsiyalangan huquqiy asoslari, davlat xizmatchilarining maqomini belgilovchi yagona normalar, ularning faoliyatini baholash mezonlari shakllantirilmaganligi davlat xizmatchilarining professional korpusini yaratish imkonini bermayapti. Ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarini ijtimoiy-moddiy himoya qilishning past darajada ekanligi, yuklatilgan javobgarlik darajasining ular ijtimoiy-huquqiy holatiga muvofiq kelmasligi, mehnatga haq to‘lash va ijtimoiy ta'minot jamg‘armasini shakllantirishning yagona prinsiplari mavjud emasligi malakali kadrlarning davlat xizmatidan chiqib ketishiga olib kelmoqda, shuningdek hokimlikning turli bo‘g‘inlarida (viloyat, tuman va shahar hokimliklari) va markaziy davlat boshqaruvi organlarining hududiy bo‘linmalarida (viloyat boshqarmalari, tuman, shahar bo‘limlari) vakolat, vazifa va funksiyalar aniq taqsimlanmagan, ya'ni kim nimaga mas'ul ekanligi aniq belgilanmagan;

beshinchidan, joylardagi mahalliy hokimliklarning hududlarni rivojlantirish dasturlari va loyihalarini ishlab chiqishdagi tashabbuskorligi past darajada, ya'ni markazga kuchli bog‘lanib qolgan. Tasdiqlanayotgan dasturlarni mahalliy kengashlar tomonidan tasdiqlash imkoniyati mavjud bo‘laturib, Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan tasdiqlanmoqda;

Hukumat tuzilmasiga kiruvchi idoralar va xo‘jalik boshqaruvi organlari ishini tashkil etishni tubdan takomillashtirish, ijro etuvchi hokimiyat organlarining zamonaviy talablarga javob beradigan sifat jihatidan yangi tizimini shakllantirish, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasida belgilab berilgan vazifalarning o‘z vaqtida va to‘liq hajmda amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida hamda Ma'muriy islohotlar konsepsiyasiga muvofiq:

1. O‘zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasini amalga oshirish bo‘yicha komissiya (keyingi o‘rinda Komissiya deb yuritiladi) tomonidan ishlab chiqilgan, quyidagilarni o‘z ichiga oladigan Hukumat tuzilmasiga kiruvchi idoralar va xo‘jalik boshqaruvi organlarini yanada ixchamlashtirish va faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi (keyingi o‘rinlarda Dastur deb yuritiladi) 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin:

vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralar faoliyatining institutsional va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, ularning vazifalari, funksiyalari va vakolatlarini, ularni amalga oshirish mexanizmlarini va vakolatli shaxslar, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari hamda hokimliklarning javobgarligi sohalarini belgilash va aniq chegaralash, muvofiqlashtirish va o‘zaro hamkorlik jarayonlarini ta'minlash;

davlat boshqaruvi tizimiga strategik rejalashtirish va prognozlashtirishning zamonaviy shakllari, usullari va tamoyillarini, shu jumladan, “raqamli iqtisodiyot” tamoyilini, innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etish;

davlat boshqaruvi organlari, joylarda ijro etuvchi hokimiyat organlari va biznesning o‘zaro hamkorligi mexanizmlarini takomillashtirish, ushbu yo‘nalishda davlat-xususiy sheriklik asoslarini faol joriy etish va ilg‘or xorijiy tajribadan foydalanish;

professional davlat xizmatining samarali tizimini shakllantirish, byurokratiya, qog‘ozbozlik va ko‘p sonli yig‘ilishlarga chek qo‘yishning amaliy mexanizmlarini joriy etish, shuningdek, suiiste'molchilik faktlariga va boshqa salbiy holatlarga qarshi kurashish.

2. Komissiya (Aripov) Dasturda nazarda tutilgan tadbirlarning o‘z vaqtida, to‘liq va sifatli ijro etilishiga doir ishlarni samarali muvofiqlashtirsin, shuningdek, ular amalga oshirilishi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga muntazam ravishda axborot kiritsin.

3. 2019 yil 1 oktyabrdan boshlab 2-ilovada keltirilgan ro‘yxat asosida davlat organlarining ayrim funksiyalarini xususiy sektor sub'yektlari va nodavlat notijorat tashkilotlariga o‘tkazish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Moliya vazirligi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligining takliflari ma'qullansin.

4. Quyidagi tartib o‘rnatilsin:

2019 yil 1 iyuldan boshlab O‘zbekiston Respublikasi hududida ustav kapitalidagi 50 foizdan  ortiq aksiyasi (ulushi) davlatga tegishli bo‘lgan tijorat tashkilotlari tashkil etish ta'qiqlanadi, bundan milliy xavfsizlikni ta'minlashning boshqa imkoni bo‘lmagan sohalar mustasno;

2019 yil 1 iyuldan boshlab tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatini boshqarishning yangi vositalarini joriy qilishga tashabbus ko‘rsatgan davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari tadbirkorlik sub'yektlariga tartibga solish yukini kamaytirishni mavjud boshqa davlatning tartibga soluvchi vositalarini xususiy sektorga berish yoki bekor qilish orqali ta'minlashlari shart.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga uch oy muddatda:

davlat ishtirokidagi aksiyadorlik jamiyatlari va ma'suliyati cheklangan jamiyatlar, davlat unitar korxonalari va muassasalari, shuningdek, xo‘jalik birlashmasi shaklidagi uyushmalar (xoldinglar)ning vazifalari va funksiyalarini tanqidiy ko‘rib chiqib, ularning faoliyatini takomillashtirish, jumladan tegishli vakolatlarini davlat boshqaruvi organlariga berish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga yuzasidan takliflar kiritsin;

davlat va xo‘jalik boshqaruv organlari hamda davlat hokimiyati organlari faoliyatida autsorsing mexanizmini qo‘llash, shu jumladan davlat organlari funksiyalarini autsorsing asosida xususiy sektorga berish va autsorserlarni tanlash buyicha tanlov o‘tkazish tizimini joriy etish bo‘yicha tegishli qarorni qabul qilsin.

6. O‘zbekiston Respublikasi Axborot va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi vazirliklar va idoralar faoliyatini sifatliligini oshirish bo‘yicha zamonaviy axborot texnologiyalarni, jumladan zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalanish orqali xodimlarning ish vaqtini hisobga olish va nazorat qilish tizimi, ma'lumotlar bazasidan foydalanish va ma'lumotlarni himoya qilish uchun “blok-cheyn” texnologiyalari, “bulutli saqlash”dan foydalanish va hujjatlar elektron aylanmasini joriy etsin.

7. Belgilansinki, Vazirlar Mahkamasi, vazirliklar va idoralar, shuningdek, Komissiya mazkur qarorda nazarda tutilgan vazifalarning o‘z vaqtida, to‘liq va sifatli bajarilishi uchun shaxsan javobgardir.

8. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi:

Dasturning amalga oshirilishi doirasida ishlab chiqiladigan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining o‘z vaqtida hamda sifatli tayyorlanishi, kelishilishi va kiritilishi ustidan monitoring olib borilishini ta'minlasin;

har oyda Komissiyaga monitoring natijalari to‘g‘risida axborot kiritsin.

9. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Z.Sh. Nizomiddinov va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisining birinchi o‘rinbosari B.M. Mavlonov zimmasiga yuklansin.

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti                                                              Sh. Mirziyoyev

 

Mazkur qaror loyihasi ilovalari bilan "O‘zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalarining muhokamasi" portaliga joylashtirilgan.