Jahon iqtisodiyotidagi o‘zgarishlar tendensiyalari va ularning mamlakatimiz iqtisodiyotiga ta'siri

11/08/2020 - 14:30 1045

Jahon iqtisodiyotidagi tendensiyalarning o‘zgarishi bevosita koronavirus pandemiyasi bilan
bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Jahon iqtisodiyotining ta'siri (pdf)