2013-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

19/01/2014 - 14:15 5609

2013-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2012-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Ko‘rsatkichlar O‘sish sur'atlari 
Yalpi ichki mahsulot 108,0
Sanoat mahsulotlari 108,8
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari 106,8
Qurilish ishlari 116,6
Chakana savdo aylanmasi 114,8
Xizmatlar 113,5