2014-yilning birinchi choragida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari

21/04/2014 - 13:55 4946

2014-yilning birinchi choragida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari 
(2013-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)

Ko‘rsatkichlar O‘sish sur'atlari 
Yalpi ichki mahsulot 107,5
Sanoat mahsulotlari 108,9
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari 106,2
Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 110,1
Qurilish ishlari 115,5
Chakana savdo aylanmasi 114,3
Pullik xizmatlar 109,1
Jami xizmatlar 111,8