Interaktiv xizmatlar

09/06/2017 - 13:54 17032

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 23 avgustdagi 181-sonli "Davlat va xo‘jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yuridik va jismoniy shaxslar bilan o‘zaro hamkorligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qaroriga muvofiq Iqtisodiyot vazirligi tomonidan ko`rsatiladigan bazaviy interfaol xizmatlar:

Mahalliylashtirish dasturi pasportlarini ishlab chiqish va ko'rib chiqish avtomatlashtirilgan tizimi