O‘zbekiston Respublikasini 2019-2021-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish prognozlarini ishlab chiqish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining farmoyishi loyihasi

04/05/2018 - 19:15 3752

Farmoyish loyihasi rus tilida